Ilość przedmiotów w koszyku: 0

Regulamin

I.   Informacje ogólne.

 

1.Sprzedającym jest firma                    HOUSERIA.PL

                                                           Anna Kmiecik

                                                           NIP: 8842389385

                                                           REGON:  022105035

                                                           ul. Kazimierza Wielkiego 22/6,

                                                           58 – 100 Świdnica

 

2. Wszystkie ceny widoczne w sklepie internetowym są detalicznymi cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich (PLN).

 

3. Ceny widniejące na stronie sklepu HOUSERIA.PL oraz opisy towarów są tylko informacją handlową a nie ofertą, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Są one wiążące (na potrzeby konkretnej umowy) dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.  

 

4. Cena widniejąca przy każdym towarze jest obowiązująca do wyczerpania zapasów magazynowych. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów w sklepie, udzielania Klientom rabatów, zamieszczania  informacji o towarach, organizowania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu oraz wprowadzania w nie zmian. W przypadku sprzedaży promocyjnej, gdy dostępna jest ograniczona ilość towaru, realizacja zamówień następuje w kolejności otrzymywania przez sprzedającego potwierdzonych zamówień na towary, aż do wyczerpania zapasów objętych promocją.

 

5. Do ceny zakupu towaru doliczany jest koszt dostawy.

 

6. W przypadku braku części lub całości zamówionego towaru w magazynie, Sprzedający niezwłocznie powiadomi o tym Kupującego i, jeżeli Kupujący uiścił zapłatę za towar, zwróci mu całą otrzymaną sumę lub ustali z kupującym inny termin dostawy.

 

II.   Transakcje.


1. Zamówienie w sklepie internetowym firmy HOUSERIA.PL realizuje się przez stronę internetową sklepu, wypełniając stosowne formularze.

 

2. Aby złożyć zamówienie nie trzeba dokonywać rejestracji. Konieczne jest natomiast wypełnienie formularza z danymi adresowymi oraz akceptacja regulaminu sklepu.

 

3. Po złożeniu zamówienia Kupujący dostaje potwierdzenie (drogą elektroniczną) o złożeniu zamówienia. Kupujący powinien sprawdzić zgodność danych na potwierdzeniu z zamówieniem i w razie jakichkolwiek niejasności, pomyłek lub błędów skontaktować się ze Sprzedającym w trybie natychmiastowym, drogą telefoniczną lub  elektroniczną. Ze względu na funkcjonowanie w internecie różnych programów antyspamowych, może się zdarzyć, że takie potwierdzenie nie dotrze do Kupującego. W takim przypadku należy się skontaktować z obsługą sklepu.    

 

 

III.   Sposoby płatności.


1. Przelew na konto Sprzedającego :

 

Anna Kmiecik

42 2030 0045 1130 0000 0482 2450

58-100 Świdnica
ul. Czwartaków 8

 

2. Odbiór osobisty w Świdnicy. Komplementacja zamówienia następuje maksymalnie do 7 dni roboczych po otrzymaniu zamówienia. Płatność gotówką. Odbiór towaru następuje po telefonicznym lub mailowym potwierdzeniu przez Sprzedającego terminu odbioru

 

3. Złożonym zamówieniom mogą być przypisane następujące statusy:    

      - zamówienie oczekujące - zamówienie zostało złożone, Sprzedający widzi je ale jeszcze nie realizuje go.

      - zamówienie w realizacji - zamówienie jest przygotowywane do wysyłki (materiały są kompletowane, pakowane oraz szykowane są dokumenty   dostawy).

      - zamówienie zrealizowane - zamówienie zostało wysłane do Kupującego.

 

 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminów podanych w podpunktach 1-4 punktu III niniejszego regulaminu w sytuacjach nadzwyczajnych w tym m.in w przypadku braku towaru w magazynie lub w przypadku klęsk żywiołowych. urlopu  itp.. W sytuacji gdy Sprzedający zmuszony jest wydłużyć czas realizacji zamówienia skontaktuje się On niezwłocznie z Kupującym w celu omówienia nowych warunków dostawy.

 

VI.   Dostawa.

 

1. Zamówione towary dostarczane są na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz po uzgodnieniu kosztów przesyłki– na całym świecie

 

2. Podane na stronach sklepu opłaty za dostawę uwzględniają towary o standardowych rozmiarach, opłata jest jednorazowa w przypadku zamówienia większej ilości przedmiotów. Powyżej kwoty zamówienia w wysokości 111 złotych – wysyłka na koszt Sprzedającego.

 

3. Koszt dostawy towaru pokrywa wyłącznie Kupujący. Patrz punkt 2. Całkowity koszt dostawy jest zależny od wagi towaru oraz jego wymiarów. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wstrzymania dostawy do czasu skontaktowania się z Kupującym w wypadkach, gdy koszt dostawy wydaje się relatywnie duży a Sprzedający ma możliwość zaproponowania dostawy alternatywnej.

 

 

VII.   Zmiana lub anulowanie zamówienia, reklamacje, zwrot towaru.


  1. Staramy się aby zamówienia składane w naszym sklepie były realizowane jak najszybciej. Jeżeli Chcecie Państwo coś zmienić lub anulować zamówienie prosimy o jak najszybsze poinformowanie nas o tym. Najlepiej to zrobić telefonicznie – 502 464 522, lub mailowo: aneke@houseria.pl

 

 

VIII.   Postanowienia końcowe.


1. Różnice między wyglądem towaru prezentowanego na stronie internetowej sklepu Houseria.pl a wyglądem dostarczonego towaru, takie jak np. odcień towaru, proporcje towaru etc. nie stanowią podstawy do reklamacji towaru.

 

2. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego firmy Houseria.pl towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 

3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym firmy Houseria.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie (do celów skutecznej realizacji złożonego zamówienia oraz dostawy towaru) przez firmę Houseria.pl danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami). Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywanych przez firmę Houseria swoich osobowych, do ich zmiany lub usunięcia z systemu.

 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie stosowne przepisy Kodeksu Cywilnego. oraz przepisy ustawy z dnia 02.03.2000 o ochronie niektórych praw konsumentów.

 

5. Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres:

 

HOUSERIA.PL

Anna Kmiecik

ul. Kazimierza Wielkiego 22/6,

58 – 100 Świdnica

aneke@houseria.pl

Tel. 502 464 522

 

6. Houseria zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu pod warunkiem ogłoszenia jego treści.

 

7. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym firmy Houseria konieczna jest pełna akceptacja niniejszego regulaminu.         

 

Zapraszamy i życzymy udanych zakupów:)